VÅRA KUNDER

Trädgårdsteknik utför arbeten för privatpersoner, företag samt den offentliga sektorn.
Några exempel på våra kunder är;plantering

  • Håbo Kommun
  • Fortifikationsverket
  • Örebrobostäder AB
  • Stockholms stad
  • Specialfastigheter
  • Svevia
  • Örebro kommun