VÅRA TJÄNSTER

Trädgårdsteknik erbjuder bl.a följande tjänster

 • Gräsklippning
 • Ogräsrensning röjsele
 • Lövupptagning
 • Sandupptagning
 • Skötsel samt ny och ombyggnation av lekplatser
 • Snöröjning
 • Plantering
 • Trädbeskärning
 • Anläggning
 • Dränering
 • Plattgångar/Stensättning
 • Avloppsanläggningar, enskilda samt kommunalagräv
 • Grundarbeten
 • Projektering
 • Tomtplanering
 • Plus mycket mycket mer